Kontakt:

MAGNESY-DUO Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 134 A
40-523 Katowice
Oddział w Rudzie Śląskiej
ul. W. Janasa 7
41-700 Ruda Śląska

tel.: 601 440 446
fax: 32 257 15 48
Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy

KRS: 0000418378
REGON: 242917751
NIP: 634-28-09-400
Prezes Zarządu
mgr Urszula Podolska


tel. 607 575 676
e-mail: magnesy.duo@wp.pl
Pełnomocnik ds. Magnesów
mgr inż. Andrzej Kubicki


tel. 601 507 182
e-mail: kubicki.duo@wp.pl